Kulutusluoton avulla toteutat hankintasi aina tarpeen tullen

Kulutusluotto on laina, jonka tarkoituksena on tarjota rahoitusta ajankohtaiseksi tulleeseen kuluttamiseen. Kulutusluotto on euromääräisesti pieni ja sitä voi hakea vakuudettomasti. Sen takaisinmaksuaika on tyypillisesti lyhyt. Kulutusluottoa on mahdollista hakea niin pankeista kuin myös muilta luotonantajilta.
 

 

Kulutusluottoa käytetään ajankohtaisiin hankintoihin

Kulutusluotolla viitataan sellaiseen lainaan, jonka avulla on mahdollista rahoittaa arjessa eteen tulleita hankintoja, jotka vaativat pikaista rahoitusta. Niitä voivat edustaa vaikkapa uuden pesukoneen tai jääkapin hankkiminen edellisen hajotessa. Hankinnan kohteena voi olla myös jokin harrasteväline, kuten käytetty piano, pyörä tai vaikkapa kesäauto, joka löytyy yllättäen jostakin netin kauppapaikoista sopivaan hintaan.
 
Kulutusluotto ja pikavippi
 
Tyypillistä kulutusluottoa otettaessa onkin, että kuluttamista leimaa ajankohtaisuus. Esimerkiksi sopivaan hintaan löytynyt käytetty auto saattaa olla ajankohtainen siitä näkökulmasta, että mikäli kauppoja ei tehdä välittömästi, saattaa tilaisuus kaupantekoon mennä ohitse.
 
Hyvin tavallista on myöskin, että kulutusluottoa käytetään verkkokaupoissa vaikkapa kodin elektroniikkaa ostettaessa maksulykkäyksen tai osamaksun muodossa. Tällöin kulutusluoton tarkoituksena on mahdollistaa hankinta juuri silloin, kun kuluttaja kokee hankinnan ajankohtaiseksi – esimerkiksi silloin, kun jokin tuote on tarjouksessa eikä tililtä juuri silloin löydy riittävästi rahaa.
 

Kenelle kulutusluottoja myönnetään?

Koska kulutusluottoa myönnetään tavallisesti ilman takauksia, on luotonantajien varmistettava, että kulutusluoton hakija kykenee maksamaan takaisin ottamansa lainan. Alta löytyy lista keskeisistä kulutusluoton hakijalle kohdistetuista kriteereistä.
 

  • Hakijan luottotietojen on oltava kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla ei ole merkintää luottorekisterissä.
  • Hakijalla on oltava 1200 euroa ylittävät kuukausitulot kolmen hakemusta edeltävän kuukauden ajalta. Kuukausituloiksi lasketaan töistä ja eläkkeestä saatavat tulot.

 

  • Hakijan on oltava tietyn ikäinen. Luotonantajilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä sen suhteen, minkä ikäisille kulutusluottoa myönnetään. Yleensä kulutusluottoa myönnetään täysi-ikäiselle, mutta jotkin luotonantajat saattavat vaatia jopa 25-vuoden ikää, jotta kulutusluottoa voidaan myöntää.

 

Vakuudellinen ja vakuudeton kulutusluotto

Kulutusluotto viittaa nimensä mukaisesti sellaiseen lainaan, jota haetaan kulutusta varten. Sen puitteisiin luetaan niin vakuudelliset kuin myös vakuudettomat lainat. Kuten mainittu, kulutusluotot ovat suuruudeltaan suhteellisen pieniä ja niiden laina-aika on lyhyt.
 
Kulutusluottoja on kuitenkin mahdollista hakea niin vakuudellisina kuin myös vakuudettomina. Ne eroavat muun muassa suuruudeltaan, laina-ajoiltaan, koroiltaan sekä muilta kuluiltaan.
 
Esimerkiksi Osuuspankki tarjoaa vakuudettomana alle 6 500 euron lainaa 80 euroa ylittävällä kuukausierällä, jolloin laina-ajaksi jää 9 vuotta ja 11 kuukautta. Vakuudelliseksi pankkilainaksi laina muuttuu 80 euron kuukausierällä 6 400 euron ylittyessä, jolloin laina-ajaksi jää 7 vuotta ja 8 kuukautta. Samalla lainan korot laskevat merkittävästi verrattuna vakuudettomaan kulutusluottoon. Merkille pantavaa toki on, että mikäli laina-aika venyy, lainanottaja joutuu maksamaan korkoja useammalta kuukaudelta, mikä lisää lainan kustannuksia.
 
POP Pankki vaatii vakuudet tarjoamaansa kulutusluottoon. Sen sijaan Nordea tarjoaa vakuudettomia kulutusluottoja pieniä hankintoja varten ja vakuudellisia kulutusluottoja suurempia hankintoja varten. Molempien pankkien vakuudellisten kulutusluottojen korot ovat korkeammat vakuudettomien kulutusluottojen korkoihin verrattuna.
 
Vakuudettomien kulutusluottojen kohdalla korot lähtevät liikkeelle 5 prosentista ja saattavat nousta 20 prosenttiin. Sen sijaan vakuudelliset kulutusluotot liikkuvat 2-5 prosentin välillä luotontarjoajasta riippuen.
 
Koska vakuudeton kulutusluotto on euromääräisesti pieni ja laina-ajaltaan lyhytkestoinen, ovat sen kulut perusteltavissa pienempikuluiseen vakuudelliseen kulutusluottoon tai muuhun pankkilainaan verrattuna; lainan takaisinmaksun lyhyt kesto takaa sen, että korkokuukausia tulee vähemmän ja lainan pieni euromäärä pitää myös korkokustannukset euromääräisesti pienempinä.
 

Kulutusluotto ja pikavippi

Kulutusluotot ovat yksi lainojen tyyppi, jolle on lainojen markkinoilla määritelty oma kuluttamiseen sijoittuva markkinarakonsa. Vakuudettomat kulutusluotot sijoittuvat pienempien pikavippien eli pikalainojen ja vakuudellisten kulutusluottojen välimaastoon.
 
Kulutusluotto
 
Vakuudettomia kulutusluottoja ja pikavippejä yhdistää se, että molemmat ovat pieniä lainoja, joiden laina-aika on tyypillisesti hyvin lyhyt ja korot perinteisiä pidempiä lainoja korkeammat. Lisäksi pienempiä kulutusluottoja ja pikavippejä yhdistää se, että molemmat ovat vakuudettomia ja ne rahoittavat kuluttamista yllättävien menojen sattuessa kohdalle.
 
Näiden määritelmien mukaan pikavipit voidaan varsin hyvin lukea kulutusluottoihin kuuluvaksi lainatyypiksi.
 
Pikavipit ja vakuudeton kulutusluotto voidaan puolestaan erotella sen suhteen kuinka suuria lainoja niiden puitteissa on mahdollista hakea. Euromääräisesti kulutusluotot alkavat siitä mihin pikavipit päättyvät. Pikavippien määrä vaihtelee tavallisesti 20 eurosta 1000 euroon, kun taas vakuudetonta kulutusluottoa saa 1 000 eurosta 10 000 euroon.
 
Tästä näkökulmasta pikavipit ovat pieniä kulutusluottoja, joiden avulla rahoitetaan hieman pienempiä hankintoja kuin hieman suuremmilla kulutusluotoilla.
 

Lopuksi

Kulutusluotto tarjoaa siis mahdollisuuden kuluttamiseen silloin, kun kuluttaminen on ajankohtaista eikä säästössä ole kuluttamista varten riittävää summaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kulutusluotto on laina, joka on maksettava aina takaisin.
 
Jotta kulutusluoton maksamisen kanssa ei tulisi ongelmia, kannattaa kulutusluoton määrä ja kuukausierät suhteuttaa omiin kuukausituloihin. Liian suuret kuukausierät saattavat nimittäin johtaa siihen, että lainan takaisinmaksusta tulee mahdotonta.
 
Vaikka joidenkin luotonantajien kanssa voi neuvotella maksuohjelman muutoksesta omaa taloutta tasapainottaakseen, saattaa maksuohjelman muuttaminen tuoda lainalle tavallisesti merkittäviäkin lisäkustannuksia.
 
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kulutusluoton ottajan ei kannata ottaa kallista lainaa. Kulutusluottojen kuluja kannattaa vertailla. Niihin sisältyvät korkojen lisäksi luotonantajasta riippuen monet kulut, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä. Niitä edustavat muun muassa avausmaksut, tilinhoitomaksut ja nostomaksut.
 
Ehkä esiin voisi vielä lopuksi nostaa kulutusluottoon liittyvän kysymyksen kuluttamisesta ylipäätään. Mikäli kuluttamiselle ei ole pakollista tarvetta, esimerkiksi uuden jääkaapin hankkiminen rikkinäisen tilalle, kulutusluoton ottajan olisi kenties syytä pohtia, onko kuluttamiselle ylipäätään todellista tarvetta?
 
Tämä lienee jokaisen kulutusluoton ottajan itse harkittavissa ja päätettävissä. Kuitenkin, mikäli edellä mainitut lainanottajan talouteen liittyvät tekijät ovat kunnossa ja jokin tarpeellinen hankinta tulee ajankohtaiseksi, on kulutusluotto mitä kätevin keino hankintojen tekemiseen.