Yrityslainat Suomessa

Suomen Pankin mukaan yrityslainakanta Suomessa kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta. Vuodesta 2005 alkanut muutos yrityslainojen jakautumisessa luottolaitosten kesken on jatkunut. Vuonna 2016 hieman alle 70 % kaikista yrityslainoista jakautui viiden suurimman yrityslainoja myöntävän rahoituslaitoksen kesken.
 

 

Vielä vuonna 2007 tämä osuus oli 77 %. Perinteisten toimijoiden rinnalle ovat tulleet lukuisat uudet yrityslainoja myöntävät yritykset ja palvelut. Tekniikan kehityksen myötä myös pienemmille yrityksille nyt mahdolliset joukkorahoituspalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan. Viime vuosina on ollut havaittavissa muutosta myös yrityslainojen suuruudessa. Pienemmät yrityslainat kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, suurempien yli miljoonan euron lainojen kysynnän hiljalleen hiipuessa.
 

Miksi yritys tarvitsee yrityslainaa?

Yrityksen eri elinkaaren vaiheissa saattaa vastaan tulla tilanteita, joissa yrityksen toimintaa on viisasta rahoittaa yrityslainalla. Yritys saattaa tarvita rahoitusta uusien liiketilojen rakentamiseen tai vaikkapa käytössä olevan kalustonsa uusimiseen.
 
Tähtäimessä saattaa olla myös yrityksen mahdollinen laajentuminen uusille markkinoille. Pienemmät yritykset, tai yksityiset elinkeinonharjoittajat puolestaan saattavat tarvita lainarahoitusta lisätyövoiman palkkaamiseen tai toisinaan täysin yllättäen selviytyäkseen tilapäisesti päivittäisistä kustannuksista.
 

Yrityslainan yleisimmät käyttökohteet

 

  • käyttöpääomaa juokseviin kustannuksiin
  • lisätyövoiman palkkaaminen
  • erilaiset investoinnit
  • yrityksen laajentamiseen ja kasvuun

 
Yrityslainat Suomessa
 

Finnvera – lainaa yrityksen kaikkiin vaiheisiin

Finnvera on Suomen valtion omistama erikokoisten yritysten erityisrahoittaja. Sen tarkoituksena on auttaa ja tukea sekä juuri toimintaansa aloittavia suomalaisia yrityksiä, että jo toiminnassa olevien yritysten kasvua, vientiä ja mahdollista kansainvälistymistä.
 
Yrityksen perustamiseen haettavaa yrityslainaa voi olla vaikeaa saada muista rahoituskanavista. Finnvera onkin yritystoiminnan aloittamista tai jo toiminnassa olevan yrityksen ostamista suunnittelevalle paras vaihtoehto rahoituksen järjestämiseen.
 
Finnvera ottaa edullista lainaa kansainvälisiltä markkinoilta ja edelleen lainaa sitä suomalaisille yrityksille. Pienestä toiminnasta ei todellakaan ole kyse, sillä Finnveran myöntämien lainojen yhteenlaskettu arvo on reilusti yli 20 miljardia euroa.
 

Finnveran lainatuotteet

Finnveralla on tarjolla useita erityyppisiä yrityslainoja, erikokoisten yritysten elinkaaren eri vaiheisiin.
 

  • Finnvera-laina – pk-yritysten kotimaisiin investointeihin
  • Yrittäjälaina – henkilökohtainen laina sijoituksiin osakeyhtiön osakepääomaan
  • Kansainvälistymislaina – ulkomaisen liiketoiminnan rahoitukseen
  • Kasvulaina – yritysjärjestelyihin tai kansainvälistymiseen

 
Finnveralla on tarjolla myös lisää erilaisia yrityslainavaihtoehtoja edellä mainitujen lisäksi. Niihin pääsee tutustumaan tarkemmin [Finnveran sivuilla:https://www.finnvera.fi/].
 

Perinteinen pankkilaina yrityslainana

Yrityslainan hakeminen perinteisestä pankista on ollut suosituin vaihtoehto yrityksen rahoitustarpeen täyttämiseksi jo pitkään. Pankeista haettavat yrityslainat ovat lähes poikkeuksetta vakuudellisia lainoja. Yrityslainan vakuudeksi asetetaan siis yrityksen kiinteää omaisuutta.
 
Jos kyseessä on pieni yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja voidaan lainan vakuutena käyttää myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Koska myönnettävälle lainalle on asetettu vakuus, pysyy lainan korko huomattavasti vakuudettoman lainan korkoa maltillisemmalla tasolla.
 
Myönnettävän luoton suuruteen vaikuttavat yrityksen luottokelpoisuuden lisäksi lainan käyttötarkoitus, vakuudet ja takaisinmaksuaika. Jos lainan käyttötarkoituksena on investointi, vaikuttaa lainan ehtoihin ja kokoon myös tulevan investoinnin kohde ja yritykseltä itseltään saatava mahdollinen omarahoitusosuus.
 
Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen pankit ovat joutuneet kiristämään huomattavasti lainanantoaan.
 

Yrityslainaa voi tarvittaessa hakea myös yksityisiltä yrityslainalaitoksilta

Yrityksellä on mahdollisuus hakea yrityslainaa myös yksityisiltä yrityslainalaitoksilta. Jos perinteisen pankin myöntämä laina ei ole mahdollinen tai toivottava vaihtoehto, on valittavana useita kotimaisia lainalaitoksia ja kansainvälisiä, rajat ylittäviä yrityslainan tarjoajia. Yksityisiltä yrityslainalaitoksilta saatavat lainat ovat yleensä vakuudettomia. Koska kyseessä on vakuudeton laina saattavat lainan korkokustannukset olla huomattavasti vakuudellista lainaa korkeammat.
 
Vakuudettomista yrityslainoista tekee varteenotettavan ja mielekkään vaihtoehdon, niiden hakemisen helppous ja myöntämisen nopeus. Pienet yritykset voivat myös joissain tapauksissa myydä jo olemassa olevia saataviaan eteenpäin, jolloin tulevista laskuista saatavat rahat voidaan saada yrityksen käyttöön lähes välittömästi.
 

Joukkorahoitus kasvattaa suosiotaan pääomanhankintakeinona

Joukkorahoitusta on aikaisemmin ollut tarjolla vain suuremmille yrityksille, jotka ovat hakeneet rahaa markkinoilta joukkovelkakirjoilla. Tekniikan kehittyessä myös pienemmät yritykset voivat nyt hakea rahoitusta toiminnalleen suoraan sijoittajilta ja kuluttajilta.
 
Nykytekniikka mahdollistaa rajat ylittävän kansainvälisen lainaamisen, jolloin vaikkapa suomessa toimiva yritys voi saada rahoitusta yksityishenkilöiltä ja sijoittajilta ympäri maailmaa.
 
Joukkolainaamisessa yritys lainaa yleisöltä rahaa ja lainan pääoman takaisin maksamisen ehdot sovitaan ennakkoon joukkolainasopimuksen tekemisen yhteydessä. Joukkorahoitus toteutetaan helposti ja vaivattomasti jonkin verkossa toimivan alustan kautta. Joukkolainaamisessa korko määräytyy sille tasolle millä yritys ja yritykseen sijoittajat ovat valmiita rahaa lainaamaan. Joukkorahoituksella voi hakea rahoitusta myös uuden yrityksen perustamiseen. Tällöin rahoitusta haetaan uuteen tuotteeseen, palveluun tai ideaan nojautuen.
 
Yrityslainaa
 
Joukkorahoitus kasvattaa maailmalla suosiotaan tasaisesti ja se on saanut jalansijaa myös suomalaisilla yrityslainamarkkinoilla. Talouskriisien jälkeen perinteiset pankit ja luottolaitokset ovat joutuneet kiristämään lainaehtojaan ja supistamaan lainakantojaan.
 
Tämä on avannut oven myös muille yrityksen rahoitustarvetta paikkaaville vaihtoehdoille. Kysyntä pienille yrityslainoille on kasvussa ja joukkorahoitus vastaa osaltaan tähän kasvavaan rahoituksen tarpeeseen.
 
Joukkorahoitus tarjoaa etuja sekä siihen sijoittaville, että yrityslainaa hakevalle yritykselle.
 
Useat tarjolla olevat vaihtoehdot parantavat myös pienempien yritysten mahdollisuutta rahoituksen hankkimiseen
Kun perinteiset yrityslainamarkkinoilla toimivat lainanantajat ovat keskittäneet lainanantoaan kasvavassa määrin suurille ja vakavaraisille yrityksille, on tämä yhdessä tekniikan kehittymisen kanssa mahdollistanut uusien toimijoiden alalle tulemisen. Kun yritys nyt harkitsee yrityslainan ottamista toimintansa tueksi, on sillä käytettävissään kattava valikoima vaihtoehtoja rahoitustarpeensa täyttämiseksi.
 
Perinteisten yrityslainojen lisäksi, valittavana ovat globaalien joukkorahoitusportaalien kautta kerättävä lisärahoitus ja jopa muutamissa minuuteissa tilille maksettavien yksityisten lainalaitosten tarjoamat vakuudettomat yritysluotot. Tilastot kertovat, että yrityslainojen kysyntä kasvaa tasaisesti. Markkinat pystyvät nyt myös tähän kysyntään vastaamaan yhä useammalla vaihtoehdoilla.